Sesja plakatowa

Witamy Państwa na stronie Sesji Plakatowej XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi na niej plakatami.

Wybór miniatury dowolnego z plakatów wymienionych w Programie Sesji Plakatowej przekieruje Państwa do jego indywidualnej podstrony, na której będzie istniała możliwość zapoznania się z plakatem oraz skomentowania go.

Program Sesji Plakatowej

Plakat 1.

Pamięć operacyjna u pacjentów z guzami móżdżku

Aleksandra Bala1,2, Andrzej Marchel2

1Wydział Psychologii UW; 2Klinika Neurochirurgii WUM

Plakat 2.

Wpływ płci i atrakcyjności fizycznej na poziom empatii bólu

Aleksandra Dopierała, Kamila Jankowiak-Siuda

Katedra Neuropsychologii Eksperymentalnej, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Plakat 3.

Wpływ treningu poznawczo-ruchowego przy użyciu komputerowej gry matematycznej na kształtowanie się mentalnych reprezentacji liczb

Małgorzata Gut1, Jacek Matulewski2, Łukasz Goraczewski3, Karolina Finc3, Katarzyna Babiuch1, Dominika Ciechalska1, Katarzyna Mańkowska1, Aleksandra Mielewczyk1, Karolina Poczopko1, Natalia Witkowska1, Włodzisław Duch2

1Wydział Humanistyczny UMK; 2Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK; 3Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK

Plakat 4.

Funkcjonalna spektroskopia mózgu w bliskiej podczerwieni (fNIRS): założenia i zastosowania (na przykładzie badań prowadzonych w laboratorium NIRS Wydziału Psychologii UW)

Maciej Haman, Agnieszka Pluta, Anna Malinowska, Alicja Brzozowska, Przemysław Tomalski

Wydział Psychologii UW

Plakat 5.

Starzenie się a zmiany orientowania uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym

Aleksandra Mańkowska1, Kenneth M. Heilman2, Michał Harciarek1

1Instytut Psychologii UG, 2Department of Neurology, University of Florida College of Medicine Gainesville

Plakat 6.

Zróżnicowana aktywność mózgu artystów-muzyków podczas pomiaru podstawowych zdolności muzycznych i zdolności estetycznej oceny muzyki klasycznej

Anna Nogaj1, Inga Dziembowska2

1Instytut Psychologii UKW, 2Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK

  Plakat 7.

Funkcje językowe prawej półkuli mózgu a zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego u osób starszych

Anna Rasmus, Aleksandra Błachnio

Instytut Psychologii UKW

Plakat 8.

Metoda mózgowych potencjałów wywołanych w badaniach nad procesami pamięciowymi

Paweł Stróżak

Instytut Psychologii KUL

Plakat 9.

Wpływ lateralizacji na efektywność sterowania interfejsem mózg-komputer (BCI)  oraz desynchronizację fal sensomotorycznych w zadaniu wyobrażeniowym

Emilia Zabielska-Mendyk, Dariusz Zapała, Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Marta Jaśkiewicz, Marta Ratomska, Natalia Kopiś, Piotr Francuz

Instytut Psychologii KUL

Plakat 10.

Projekt GRADYS – trening funkcji poznawczych w postaci gry komputerowej z elementami wirtualnej rzeczywistości dla osób starszych

Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Wiłkość-Dębczyńska, Paweł Izdebski

Instytut Psychologii UKW