Rejestracja uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa w XXVI Kolokwiach Psychologicznych „Badania Psychologiczne relacji mózg – zachowanie” przyjmowane będą do 16 kwietnia 2017 roku.Zobowiązuję się przesłać opłatę konferencyjną na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

* Aby wysłać zgłoszenie uczestnictwa konieczne jest zaznaczenie tego pola.

 TAK NIE