Program

poniedziałek, 19 czerwca 2017

12.00 – 14.00 Rejestracja uczestników
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 14.20 Otwarcie XXVI Kolokwiów Psychologicznych – powitanie gości
14.20 – 15.10 Wykład 1. Aneta R. Borkowska: Znaczenie neuronauki dla zrozumienia problemów i poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi
15.10 – 16.00 Wykład 2. Grzegorz Króliczak: Używanie narzędzi, gestów i języka: wspólne asymetrie funkcjonalne w mózgu
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 17.30 Sesja plakatowa
17.30 – 17.40 Otwarte Posiedzenie Komitetu Psychologii PAN. Wręczenie Nagrody im. Andrzeja Malewskiego
17.40 – 18.30 Wykład 3. Laureat nagrody im. Andrzeja Malewskiego
19.00 Kolacja – Restauracja Ogniem i mieczem, ul. Ogińskiego 22

wtorek, 20 czerwca 2017

9.00 – 9.30 Poranna kawa
9.30 – 10.20 Wykład 4. Michał Harciarek: Zaburzenia uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: implikacje dla poznawczego starzenia
10.20 – 11.10 Wykład 5. Włodzisław Duch: Poszukiwanie źródeł aktywności poznawczej w mózgu
11.10 – 11.40 Przerwa kawowa
11.40 – 12.40 Jubileusz 20-lecia Kształcenia Psychologów w Bydgoszczy
12.40 – 13.30 Wykład 6. Przemysław Tomalski: Rozwój mózgowych mechanizmów percepcji twarzy oraz mowy audiowizualnej u niemowląt
13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.00 Posiedzenie Komitetu Psychologii PAN. Cześć zamknięta
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.00 Posiedzenie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii
19.30 Uroczysta kolacja – Restauracja Maestra, ul. Ferdynanda Focha 5

środa, 21 czerwca 2017

9.00 – 9.30 Poranna kawa
9.30 – 10.20 Wykład 7. Marcin Szwed: Podręczniki do poprawki: plastyczność mózgu widziana przez pryzmat badań nad osobami głuchymi oraz osobami widzącymi umiejącymi czytać brajlem.
10.20 – 10.50 Przerwa kawowa
10.50 – 12.20 Panel dyskusyjny. Tadeusz Marek (prowadzący): Znaczenie danych neurobiologicznych dla zrozumienia zachowania i rozwoju człowieka
12.20 – 13.00 Zamknięcie obrad – pożegnanie gości
13.00 – 14.00 Obiad