Komitet programowy

Janusz Trempała – Przewodniczący Komitetu Programowego

Małgorzata A. Basińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Piotr Francuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Michał Harciarek, Uniwersytet Gdański

Paweł Izdebski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Małgorzata Kościelska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Roman Ossowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego