Komitet organizacyjny

Alicja Malina – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Ludmiła Zając-Lamparska – Sekretarz

Hanna Bartosz

Monika Deja

Anna Kobierecka-Dziamska

Katarzyna Lubiewska

Anna Rasmus

Dorota Suwalska-Barancewicz

Alicja Szmaus-Jackowska

Łukasz Warchoł

Monika Wiłkość-Dębczyńska

Ewa Wojtynkiewicz