Opłaty

Wysokość opłat za udział w XXVI Kolokwiach Psychologicznych:

do 16 kwietnia 2017: 500 zł                                      do 14 maja 2017: 600 zł

Termin uiszczania opłat upływa: 14.05. 2017r.

Numer konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
Bank Zachodni WBK SA 13 Oddział w Bydgoszczy

Tytuł przelewu: KOLOKWIA oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest opłata.

WAŻNE: Faktury wystawiane są wyłącznie na płatników. Na fakturze mogą widnieć jedynie dane opłacającego przelew.