Funkcjonalna spektroskopia mózgu w bliskiej podczerwieni (fNIRS): założenia i zastosowania (na przykładzie badań prowadzonych w laboratorium NIRS Wydziału Psychologii UW)

Maciej Haman, Agnieszka Pluta, Anna Malinowska, Alicja Brzozowska, Przemysław Tomalski

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: