Funkcje językowe prawej półkuli mózgu a zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego u osób starszych

Anna Rasmus, Aleksandra Błachnio

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: