Wpływ lateralizacji na efektywność sterowania interfejsem mózg-komputer (BCI) oraz desynchronizację fal sensomotorycznych w zadaniu wyobrażeniowym

Emilia Zabielska-Mendyk, Dariusz Zapała, Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Marta Jaśkiewicz, Marta Ratomska, Natalia Kopiś, Piotr Francuz

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: