Sesja Plakatowa

Program Sesji Plakatowej

Znany jest już program Sesji Plakatowej. Znalazły się w nim następujące prezentacje:

Pamięć operacyjna u pacjentów z guzami móżdżku
Aleksandra Bala1,2, Andrzej Marchel
1Wydział Psychologii UW; 2Klinika Neurochirurgii WUM

Wpływ płci i atrakcyjności fizycznej na poziom empatii bólu
Aleksandra Dopierała, Kamila Jankowiak-Siuda
Katedra Neuropsychologii Eksperymentalnej, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Wpływ treningu poznawczo-ruchowego przy użyciu komputerowej gry matematycznej na kształtowanie się mentalnych reprezentacji liczb 
Małgorzata Gut1, Jacek Matulewski2, Łukasz Goraczewski3, Karolina Finc3, Katarzyna Babiuch1, Dominika Ciechalska1, Katarzyna Mańkowska1, Aleksandra Mielewczyk1, Karolina Poczopko1, Natalia Witkowska1, Włodzisław Duch2  
1Wydział Humanistyczny UMK, 2Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, 3Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK

Funkcjonalna spektroskopia mózgu w bliskiej podczerwieni (fNIRS): założenia i zastosowania (na przykładzie badań prowadzonych w laboratorium NIRS Wydziału Psychologii UW)
Maciej Haman, Agnieszka Pluta, Anna Malinowska, Alicja Brzozowska, Przemysław Tomalski
Wydział Psychologii UW

Starzenie się a zmiany orientowania uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym
Aleksandra Mańkowska1, Kenneth M. Heilman2, Michał Harciarek1
1Instytut Psychologii UG, 2Department of Neurology, University of Florida College of Medicine Gainesville

Zróżnicowana aktywność mózgu artystów-muzyków podczas pomiaru podstawowych zdolności muzycznych i zdolności estetycznej oceny muzyki klasycznej
1Anna Nogaj, 2Inga Dziembowska
1Instytut Psychologii UKW, 2CM im. L. Rydygiera UMK

Funkcje językowe prawej półkuli mózgu a zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego u osób starszych
Anna Rasmus, Aleksandra Błachnio
Instytut Psychologii UKW

Metoda mózgowych potencjałów wywołanych w badaniach nad procesami pamięciowymi
Paweł Stróżak
Instytut Psychologii KUL

Wpływ lateralizacji na efektywność sterowania interfejsem mózg-komputer (BCI) oraz desynchronizację fal sensomotorycznych w zadaniu wyobrażeniowym
Emilia Zabielska-Mendyk, Dariusz Zapała, Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Marta Jaśkiewicz, Marta Ratomska, Natalia Kopiś, Piotr Francuz
Instytut Psychologii KUL

Projekt GRADYS – trening funkcji poznawczych w postaci gry komputerowej z elementami wirtualnej rzeczywistości dla osób starszych
Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Wiłkość-Dębczyńska, Paweł Izdebski
Instytut Psychologii UKW

Oprócz tradycyjnej prezentacji podczas Sesji Plakatowej, planujemy również udostępnienie plakatów na stronie internetowej XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN, z możliwością zadawania pytań Autorom i publikacji komentarzy.

Po 12 czerwca 2017 otrzymają Państwo wiadomość z linkiem umożliwiającym zalogowanie się na tej stronie.