Komunikat 2

Szanowni Państwo, dziękujemy za dotychczas dokonane zgłoszenia udziału w XXVI Kolokwiach Psychologicznych PAN. Jednocześnie przypominamy o terminie
dokonywania zgłoszeń upływającym w dniu 16 kwietnia 2017 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://26kolokwiapsychologiczne.pl/rejestracja

Wykłady w ramach XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie” wygłoszą:
Aneta Borkowska, Instytut Psychologii UMCS
Piotr Francuz, Instytut Psychologii KUL
Michał Harciarek, Instytut Psychologii UG
Grzegorz Króliczak, Instytut Psychologii UAM
Marcin Szwed, Instytut Psychologii UJ
Przemysław Tomalski, Wydział Psychologii UW
Dyskusję panelową zorganizuje i poprowadzi Tadeusz Marek (Instytut Psychologii Stosowanej UJ).

Program ramowy XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN dostępny jest na stronie: http://26kolokwiapsychologiczne.pl/program

W ramach XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN odbędzie się również Sesja plakatowa. W związku z tym pragniemy przypomnieć o prośbie skierowanej do Członków Komitetu Psychologii PAN o wskazanie z grona swoich współpracowników młodych badaczy, których wyniki badań warto zaprezentować na Sesji plakatowej. Wytypowane przez Państwa osoby prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail Sekretarza Kolokwiów Psychologicznych: lzajac@ukw.edu.pl w terminie do 20 marca 2017 roku.

Przypominamy również najważniejsze informacje organizacyjne:

Termin:
19-21 czerwca 2017 roku

Miejsce:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ul. Karola Szymanowskiego 3 85-074 Bydgoszcz
Mapka dojazdowa dostępna jest pod adresem: http://26kolokwiapsychologiczne.pl/informacje-organizacyjne/miejsce

Wysokość opłat
Wysokość opłat za udział w XXVI Kolokwiach Psychologicznych wynosi:
500 zł (opłata wniesiona do 16 kwietnia 2017 roku)
600zł (opłata wniesiona do 14 maja 2017 roku)

Ostateczny termin uiszczania opłaty upływa 14 maja 2017 roku.
Opłatę prosimy uregulować przelewem na konto bankowe:
Numer konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 Bank Zachodni WBK SA 13 Oddział w Bydgoszczy
Tytuł przelewu: KOLOKWIA oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest opłata.
WAŻNE: Faktury wystawiane są wyłącznie na płatników. Na fakturze mogą widniećjedynie dane opłacającego przelew.

Kontakt
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Staffa 1 85-867 Bydgoszcz
e-mail: kontakt@26kolokwiapsychologiczne.pl
strona internetowa: www.26kolokwiapsychologiczne.pl

Komunikat 2 (Pobierz PDF)