Wykłady

W ramach XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie” wykłady wygłoszą:
Aneta Borkowska, Instytut Psychologii UMCS
Piotr Francuz, Instytut Psychologii KUL
Michał Harciarek, Instytut Psychologii UG
Grzegorz Króliczak, Instytut Psychologii UAM
Marcin Szwed, Instytut Psychologii UJ
Przemysław Tomalski, Wydział Psychologii UW