Zaproszenie

Szanowni Państwo,

XXVI Kolokwia Psychologiczne PAN poświęcone będą problemom badań psychologicznych nad relacją mózg – zachowanie. Proponujemy dyskusję nad relacjami między mózgiem
a zachowaniem ludzkim, odwołując się głównie do dorobku psychologii klinicznej, poznawczej i rozwojowej, a także badań interdyscyplinarnych współcześnie zwanych umownie neuronauką. Chcemy skupić uwagę na problemie znaczenia danych neurobiologicznych dla zrozumienia funkcjonowania i rozwoju psychicznego. Będziemy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy obserwowanemu w ostatnich latach lawinowemu wzrostowi ilości danych neurobiologicznych towarzyszy odpowiedni postęp w wiedzy
na temat mechanizmów zachowania i rozwoju człowieka. Mamy również nadzieję,
że XXVI Kolokwia Psychologiczne stworzą okazję do przedstawienia aktualnego dorobku coraz liczniejszych w naszym kraju i coraz lepiej wyposażonych laboratoriów neuropsychologicznych, prowadzących badania nie tylko kliniczne,
ale także eksperymentalne nad tzw. normalnym funkcjonowaniem ludzi, w tym nad rozwojem człowieka w różnym wieku życia.

Wystąpienia obejmować będą aktualne w tym obszarze badań zagadnienia, takie jak:

  • – neuropsychologia jako gałąź neuronauki;
  • – modele mózgowej organizacji zachowania i rozwoju;
  • – rola genów oraz środowiska w kształtowaniu się mózgowych mechanizmów zachowania;
  • – specyfika diagnostyki neuropsychologicznej;
  • – użyteczność metod neuroobrazowania (EEG, MEG, PET, fMRI) w poszerzaniu wiedzy o procesach poznawczych, afektywnych i rozwoju psychicznym człowieka;
  • – zastosowania wiedzy o aktywności mózgowej w terapii, rehabilitacji i wspomaganiu rozwoju ludzi.

W imieniu Organizatorów

Przewodniczący Komitetu Programowego

misc_podpis